Data publikacji: 2018-02-07

Pozytywne zmiany w prawie o ruchu drogowym ostatnich 10 lat

Polski kodeks drogowy przez ostatnie 10 lat ulegał wielu zmianom. Część z nich została wprowadzona słusznie i przyniosła kierowcom wiele korzyści, ale niektóre przepisy tylko niepotrzebnie skomplikowały zasady poruszania się po drogach. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej 10 najistotniejszym zmianom. Zarówno tym zachwalanym, jak i wzbudzającym kontrowersje.

Pozytywne zmiany w przepisach

Podniesienie dopuszczalnej prędkości na autostradach

Jedną z najbardziej niespodziewanych zmian w przepisach kodeksu drogowego było podwyższenie limitu prędkości maksymalnej na drogach szybkiego ruchu (znanych również jako drogi ekspresowe dwujezdniowe) i na autostradach. Na początku na tych pierwszych kierowcy mogli rozpędzać się do 100 km/h, a na tych drugich do 130 km/h. To standardy, które obowiązują na większości tego typu dróg w Europie.

W roku 2011 zgodnie z nowelizacją kodeksu drogowego limity te zwiększono. Od tego czasu na drogach szybkiego ruchu w Polsce można rozwijać prędkość rzędu 120 km/h, a na autostradach do 140 km/h. To słuszna zmiana biorąc pod uwagę fakt, że dzięki niej możemy szybciej przemieszczać się po kraju, a podniesienie prędkości maksymalnych na tego typu drogach w znaczącym stopniu nie wpływa na obniżenie tam bezpieczeństwa.

Co ciekawe, Polska – zaraz po Niemczech – jest drugim krajem w Europie z najwyższym limitem prędkości. U naszych zachodnich sąsiadów na wybranych drogach nie ma wyznaczonej górnej granicy prędkości, z którą można się poruszać.

Przejścia dla pieszych z wysepką

Przejścia dla pieszych rozdzielone wysepką od lat wzbudzają wiele kontrowersji, szczególnie kiedy dochodzi tam do wypadków. Piesi w większości sytuacji próbują zrzucić winę na kierowców tłumacząc się, że w momencie, kiedy weszli na przejście przed wysepką powinno się im ustąpić pierwszeństwa. Wydaje im się, że przejście przed i to za wysepką stanowią jedną całość. Jednak zgodnie z ustawą prawa o ruchu drogowych tak nie jest, to efekt jednej ze zmian, którą wprowadzono w przeciągu 10 ostatnich lat.

Przejście przed wysepką to jedno przejście, a to za nią uznawane jest według kodeksu drogowego za drugie. Czyli według prawa pieszy po pokonaniu pierwszego przejścia i znalezieniu się na wysokości wysepki powinien zachować szczególną ostrożność i nie kontynuować przechodzenia, ale zatrzymać się i jeśli to konieczne przepuścić nadjeżdżający pojazd.

Pozornie może wydawać się, że taka zmiana przepisów wpływa niekorzystnie na bezpieczeństwo pieszych. Tak naprawdę jednak jest odwrotnie, bo prawodawca nakładając na pieszego przechodzącego przez tego typu przejście obowiązek zatrzymania się na wysepce, zmusza go do zachowania ostrożności i chroni przed potencjalnym potrąceniem przez auto.

Możliwość kierowania mocniejszym skuterem z prawem jazdy kategorii B

Jedną z najbardziej przydatnych i ciekawych zmian w kodeksie o ruchu drogowym jest umożliwienie kierowcom posiadającym już prawo jazdy kategorii B prowadzenia nie tylko skuterów o pojemności 50 cm3, ale też i takich, których pojemność silnika dochodzi do 125 cm3. Trzeba jednak pamiętać o tym, że aby kierowca posiadający tego typu prawo jazdy mógł zasiąść za sterami mocniejszego skutera, od momentu wydania dokumentu musi minąć co najmniej 3 lata. Taka możliwość pojawiła się wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym w 2014 roku.

To potrzebna zmiana, którą najbardziej docenili mieszkańcy dużych miast. Dużo pracują, nie mają zbyt wiele czasu na odbywanie kursów i podchodzenie do egzaminów, a przecież zasady ruchu drogowego już znają, stosując je na co dzień za kółkiem samochodu.

Obowiązek noszenia elementów odblaskowych

Ważnym z przepisów, który wprowadzono przed rozpoczęciem roku szkolnego pod koniec sierpnia 2014 roku jest obowiązek noszenia przez pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym po zmroku elementów odblaskowych. Wyjątkiem od tego przepisu są sytuacje, kiedy osoby przemieszczają się po chodniku lub po drodze specjalnie wyznaczonej dla pieszych.

Osoba nie posiadająca odblasku jest widoczna dla kierowcy dopiero z odległości około 40 m, w przypadku pieszego z odblaskiem dystans ten powiększa się nawet do 150 m. To wystarczająco, żeby odpowiednio wcześniej wyminąć pieszego lub skutecznie wyhamować. To jedna z najistotniejszych zmian, która naszym zdaniem znacząco wpłynęła na poziom bezpieczeństwa na jednopasmowych drogach krajowych nocą.

Jazda z włączonymi światłami przez cały rok

Jazda z włączonymi światłami mijania lub dziennymi to według wielu kierowców niepotrzebne zużywanie energii elektrycznej i co za tym idzie większe zużycie paliwa oraz częstsza wymiana żarówek. Tak naprawdę jednak oszczędności, które można by osiągnąć po zgaszeniu świateł są znikome w stosunku do istotnego podwyższenia poziomu bezpieczeństwa.

Samochód z włączonymi światłami mijania jest znacznie bardziej widoczny z dalszej odległości. Jest to szczególnie ważne na drogach szybkiego ruchu i autostradach, gdzie dzięki zapalonym światłom znacznie wcześniej możemy dostrzec kierowców wjeżdżających na tego typu drogi. Pojazdy są też lepiej widoczne dla pieszych